Proje Amacı

ITUARC – Yenilikçi Teknolojilerin Akıllı Havacılık ve Uzay Uygulamaları Araştırma Merkezi isimli proje, İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenerek 1 Ekim 2018 tarihinde başlamıştır. Bu projeyle, İTÜ Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (ITUARC) bünyesinde, üniversite-sanayi iş birliğinde yürütülecek faaliyetleri arttırılması, yenilikçi ve katma değeri yüksek teknolojiler yardımıyla, yerli sanayimize ait rekabet edebilirliği ve verimliliği yükseltilmesi hedeflenmektedir.  ITUARC altında kurulan, kritik alt uzmanlık ve inovasyon merkezinde, yeni nesil kompozitlerin, akıllı ve giyilebilir teknolojilerin ve nanoteknolojik malzemelerin, insanlı ve insansız hava araçları ve savunma sistemleri gibi alanlarda milli ve yerli katma değeri yüksek teknolojilerin geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Merkezin sağladığı özgün disiplinlerarası alanda çocuklar, gençler, ilgili alanlardaki üniversite öğrencileri, sektör çalışanları, ve akademisyenlere uzanan geniş bir kapsamda bilgilendirme, eğitim, ve ortak çalışma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir. Merkez bünyesinde kurulmuş olan iletişim ofisi ve portalı ile özellikle özel sektör ve KOBİ’lerin ülkemizde havacılık ve uzay sanayisinde lokomotif olan kurum ve kuruluşları ve üniversiteler ile Ar-Ge, yenilik, ileri teknoloji ve bilgi odaklı üretim başlıklarında aktif çalışmalar yapabilmesi amaçlanmaktadır.

Proje kapsamında belirtilen amaç ve hedeflere ulaşmak için düzenlenecek bilgi günleri, seminerler ve sektör-akademi buluşmaları organize edilerek teknoloji transferi kapsamında Ar-Ge proje içerikleri, kapsamı ve çıktıları hakkında bilgi aktarımı sağlanacaktır. Tüm planlanan etkinlikler bu web sitesinin duyurular bölümünden takip edilebilecektir.

Duyurular

İTUARC Nanomalzeme, Tekstil ve İleri Kompozitler Araştırma Grubu olarak Direktörümüz Doç.Dr. Hülya Cebeci eşliğinde haftalık grup toplantımızı online ortamda gerçekleştirdik. #EvdeKalITUlu #ITU1773 #ITUARC

IROS2020 için hazırlanan, Reinforcement Learning (pekiştirmeli öğrenme) yöntemi ile engellerin yoğun olarak bulunduğu bir ortamda, agresif dinamiklere sahip #İHA’mızı, engellerden kaçınarak istenilen noktaya yönlendiren algoritmamızın testleri gerçekleşti. https://youtu.be/8IiLQFQ3V0E

Ülkemizin ilk kadın mühendislerinin Üniversitemizde yetişmiş olması bizler için her zaman gurur kaynağı oldu. Kadınların hayatın her alanında hak ettiği değeri gördüğü bir geleceği birlikte kurmamız temennisiyle #8Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kutlu olsun. #ITU1773 #ITUGURUR

İTÜ, Türk Havacılık Ve Uzay Sanayii, BOEING iş birliği ile Prof. Dr. İbrahim Özkol ve Doç. Dr. Hülya Cebeci koordinatörlüğünde gerçekleştirdiğimiz Hava Aracı Yapıları ve Malzemeleri Tezsiz Yüksek Lisans Programı bitirme proje sunumları yapıldı. #ITU1773 #TUSAŞ #BOEING

Load More...