İstanbul Kalkınma Ajansının Yenilikçi ve Yaratıcı İstanbul Mali Destek Programı’na yaptığımız “ITUARC-Yenilikçi Teknolojilerin Akıllı Havacılık ve Uzay Uygulamaları Araştırma Merkezi” proje başvurumuz kabul edilmiştir. 1 Ekim 2018 tarihi ile uygulamaya konulan projede teknoloji geliştirme ve uygulama çalışmalarına ek olarak sanayi kuruluşları, KOBİ, kamu kurum ve kuruluşları için havacılık ve uzay alanlarında katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi için stratejileri belirlenecek ve teknoloji yönetimi için ‘Eğitim Seminerleri’ ve ‘Bilgi Günleri’ düzenlenecektir.